Tổ yến thiên nhiên Khánh Hòa loại 1

50 gram / 2.200.000 VND

Tổ yến thiên nhiên Khánh Hòa loại 1

100 gram / 4.400.000 VND

Tổ yến thiên nhiên Khánh Hòa cao cấp

50 gram / 2.800.000 VND

Tổ yến thiên nhiên Khánh Hòa cao cấp

100 gram / 5.600.000 VND

Tổ yến đảo cao cấp Khánh Hòa

100 gram / 9.000.000 VND

Tổ yến đảo cao cấp Khánh Hòa

100 gram / 9.000.000 VND

Tổ yến tinh chế

50 gram / 2.400.000 VND

Tổ yến tinh chế

100 gram / 4.800.000 VND

Tổ yến sơ chế

50 gram / 3.000.000 VND

Tổ yến sơ chế

100 gram / 6.000.000 VND

Tổ yến rút lông xuất khẩu

50 gram / 3.900.000 VND

Tổ yến rút lông xuất khẩu

100 gram / 7.800.000 VND

CTY TNHH YẾN SÀO ĐẠI LÃNH KHÁNH HÒA

youtube